Waarom is een scooterverzekering wettelijk verplicht?

We trappen wellicht een open deur in wanneer we zeggen dat er op de Nederlandse markt een aantal verplichte verzekeringen zijn terug te vinden. Dit is onder meer het geval voor de zorgverzekering, maar daarnaast zijn er ook de WA-verzekeringen voor voertuigen. Neem nu bijvoorbeeld de WA-verzekering voor auto’s. Wat veel mensen nog niet weten, of waar velen in ieder geval nog aardig over twijfelen is of er ook een verplichting geldt voor bijvoorbeeld een scooterverzekering. Dat is zeker het geval. In principe geldt voor alle voertuigen die over een motor beschikken dat er een verplichte WA-verzekering voor moet worden afgesloten. Dit is dus ook het geval voor uw scooter. Waarom dat nu precies het geval is en waar u dan exact rekening mee dient te houden vertellen we u graag hier op deze pagina.

Wat is de verplichte scooterverzekering?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven is het zo dat de verplichte scooterverzekering eigenlijk vergelijkbaar is met de WA-verzekering die ook bestaat voor auto’s. In principe bestaat dezelfde verzekering namelijk ook gewoon voor scooters. Dit betekent dat u er rekening mee moet houden dat de verplichte scooterverzekering op geen enkele mogelijke manier schade aan uw eigen scooter dekt. Hoe werkt deze verzekering dan? Zeer eenvoudig. Op het ogenblik dat er zich een schadegeval voordoet zal er worden bepaald welke van de betrokken partijen in fout was. Geldt dat voor u? Dan zal uw scooterverzekering tussenkomen in het dekken van de schade aan de derde partij. De schade die is opgetreden aan uw eigen scooter zult u echter zelf moeten vergoeden.

Bovenstaande hoeft niet altijd het geval te zijn. Het is belangrijk om er bij het afsluiten van de scooterverzekering altijd rekening mee te houden dat er niet alleen maar een WA-verzekering bestaat, maar u ook kunt kiezen voor een meer uitgebreidere scooterverzekering. Kiest u voor één van deze meer uitgebreide scooterverzekeringen? In dat geval wordt de WA-dekking nog aangevuld met extra dekkingen. Dit betekent dat de scooterverzekering in de praktijk eigenlijk altijd minstens over de wettelijk verplichte WA-dekking zal beschikken. Ondanks het feit dat deze extra dekkingen in tegenstelling tot de WA-dekking niet wettelijk verplicht zijn neemt dit uiteraard niet weg dat ze wel interessant kunnen zijn.

Waarom werd de scooterverzekering wettelijk verplicht?

Het is nu misschien lastig voor te stellen, maar er was wel degelijk een tijd waarin het niet noodzakelijk was om een scooterverzekering af te sluiten. In die tijd werden echter heel wat mensen steevast met vervelende problemen geconfronteerd. Was er op een zeker ogenblik sprake van een schadegeval? Dan kwam het niet zelden voor dat één van de beide betrokken partijen niet over een geldige verzekering beschikte. Het gevolg? Dat geen van beide partijen uiteindelijk kon rekenen op een financiële tussenkomst door de verzekeraar. Had men dan geen voldoende budget voor handen om deze kosten te betalen? Dan bracht dat in de praktijk uiteraard een zeer vervelend probleem met zich mee. Niet zelden raakten mensen hierdoor in de financiële problemen en daar wilden overheden verandering in brengen.

Het gevolg van bovenstaande was dat men er in nagenoeg alle (Europese) landen voor koos om de scooterverzekering bij wet te verplichten. Toen bestond echter nog de vraag voor welk type van verzekering deze verplichting nu precies zou gelden. Onderzoeken die op dit vlak werden uitgevoerd kwamen al snel tot een vergelijkbaar resultaat als de WA-verzekering voor auto’s. Dit type van verzekering is niet alleen betaalbaar, daarnaast zorgt ze er in de basis eigenlijk voor dat iedereen die zonder fout betrokken raakt bij een aanrijding is gedekt. Het leek dan ook een voor de hand liggende keuze om de WA-verzekering wettelijk te verplichten.

Hoe de scooterverzekering afsluiten?

Inmiddels mag het wel duidelijk zijn, elke persoon die een scooter in het Nederlandse verkeer wenst te brengen dient hiervoor een scooterverzekering af te sluiten. De vraag is nu echter hoe het afsluiten van zo’n scooterverzekering precies dient te gebeuren. In eerste instantie spreekt het voor zich dat u hiervoor over verschillende gegevens dient te beschikken:

  1. De gegevens van de bestuurder van de scooter;
  2. De technische specificaties waar het voertuig over beschikt;
  3. Het soort scooterverzekering welke u wenst af te sluiten;

De manier waarop u de scooterverzekering uiteindelijk gaat afsluiten is sterk afhankelijk van de situatie in kwestie. Op dit vlak is het dan ook mogelijk om een keuze te maken uit twee verschillende opties. U kunt kiezen voor het fysiek afsluiten van de scooterverzekering bij een verzekeraar in de buurt, maar u kunt ook kiezen voor het online afsluiten van een passende verzekering voor uw scooter. In het merendeel van de gevallen is deze laatste optie de beste.

Waarom een scooterverzekering online afsluiten?

Sowieso is uw (potentiële) scooterverzekering vergelijken altijd een interessante keuze. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om te achterhalen welke verzekering voor uw scooter nu met recht en rede de meest interessante is. Wanneer u zo’n vergelijking uitvoert zult u meteen ook een goed beeld krijgen van de verschillende scooterverzekeringen welke op het internet kunnen worden afgesloten. In het merendeel van de gevallen zult u dan kunnen concluderen dat de scooterverzekering die voor u het interessantst is een online versie is. Dit wellicht omwille van verschillende redenen waaronder:

  1. De kostprijs van een online scooterverzekering ligt doorgaans lager;
  2. De verzekering is eigenlijk in een paar minuten af te sluiten;

Naast bovenstaande zorgt kiezen voor een online scooterverzekering er in de praktijk natuurlijk eveneens voor dat u kunt rekenen op een extra praktisch voordeel. U kunt de verzekering namelijk gewoon vanuit uw luie zetel afsluiten. Dat geldt niet voor de situatie waarin u verplicht bent om een scooterverzekering in de buurt te gaan afsluiten. In dat geval moet u wel degelijk een fysiek bezoek brengen aan de verzekeraar in kwestie en is het mogelijk dat de aanvraagperiode aanzienlijk langer zal uitvallen.

Vergelijk je scooterverzekering op Diks.nl

Denk goed na over uw scooterverzekering!

Tot slot nog een laatste, belangrijke tip. Het is altijd van groot belang om grondig na te denken over uw scooterverzekering. Veel mensen denken dat de scooterverzekering bijvoorbeeld minder belangrijk is in vergelijking met een autoverzekering, maar dat is niet zo. Elke verzekering voor elk type gemotoriseerd voertuig op de markt is van groot belang, want er kan niet onaanzienlijke schade mee aangericht worden. Het mag dan ook duidelijk zijn, denk goed na over scooterverzekering en verzeker uzelf op die manier van de best mogelijke verzekering voor uw eigen, wellicht gloednieuwe scooter!

Tags: